Výroční zprávy

Název Odkaz
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2020
2019
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2019
2018
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2018
2017
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2017
2016
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2016
2015
"Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" 2015
2014
"Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" 2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz