Pracovní příležitosti

Momentálně nemáme žádná volná pracovní místa.

V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší příspěvkové organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou, můžete poslat životopis a doklady o dosaženém vzdělání dvěma způsoby:

na adresu:

Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Okružní 67
591 01 Žďár nad Sázavou

kontakt: 566 621 533

nebo

v elektronické podobě

na e-mailovou adresu: admin@socsluzbyzdar.cz

 

Přílohou životopisu musí být souhlas se zpracováním osobních údajů, jinak nemůže být Vaše žádost zpracována:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem Sociální služby města Žďár nad Sázavou, se sídlem Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně jednoho roku ode dne jeho udělení.

Datum: …………………….               Jméno a příjmení: .....................................................................         Podpis: …………………………….

 

 

 

 

 

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz