Pracovní příležitosti

Hledáme sociálního pracovníka (vedoucí domova) pro Dům klidného stáří

POŽADUJEME:

 • odbornou způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 110
 • samostatnost a zodpovědnost
 • dobré organizační, vyjednávací a komunikační schopnosti
 • empatii a laskavý přístup ke klientům
 • schopnost vedení týmu, manažerské dovednosti
 • znalost běžného kancelářského software (MS Office, Internet)
 • zdravotní způsobilost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • místo výkonu práce Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou

NÁPLŇ PRÁCE:

 • vedení pracovního kolektivu domova
 • personální práce – vedení porad, kontrolní a řídící činnost
 • administrativa - vedení stanovené dokumentace
 • spoluúčast na tvorbě metodik a standardů
 • uzavírání smluv s klienty, provádění sociálních šetření
 • komunikace s klienty a s rodinami klientů

NABÍZÍME:

 • možnost profesního růstu a vzdělávání v oboru
 • zajímavou a odbornou práci na celý úvazek
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na penzijní spoření
 • 5 týdnů dovolené
 • jednosměnný provoz
 • platové zařazení – v 10. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. + příplatky

ZÁJEMCE DORUČÍ:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • prostou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

NÁSTUP: dohodou (předpoklad 1. 12. 2018)

Bližší informace podá vedoucí služby pí Vojkůvková, tel.: 725 959 341

Životopisy můžete zasílat na e-mail: admin@socsluzbyzdar.cz do 24. 10. 2018.

Předpokládaný termín výběrového řízení 26. 10. 2018.

 

V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší příspěvkové organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou, můžete poslat životopis a doklady o dosaženém vzdělání dvěma způsoby:

na adresu:

Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Okružní 67
591 01 Žďár nad Sázavou

kontakt: 566 621 533

nebo

v elektronické podobě

na e-mailovou adresu: admin@socsluzbyzdar.cz

 

Přílohou životopisu musí být souhlas se zpracováním osobních údajů, jinak nemůže být Vaše žádost zpracována:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem Sociální služby města Žďár nad Sázavou, se sídlem Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně jednoho roku ode dne jeho udělení.

Datum: …………………….               Jméno a příjmení: .....................................................................         Podpis: …………………………….

 

 

 

 

 

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz