Důležité upozornění

Návštěvy v domovech

Od soboty 5. 12. 2020 jsou povoleny návštěvy v pobytových sociálních zařízeních za předpokladu prokázání negativního testu na CIVID-19. Test musí být absolvován nejpozději 48 hod. před zahájením návštěvy. Další vyjímkou pro uskutečnění návštěvy je prodělání onemocnění COVID-19. Zde je potřeba mít písemné potvrzení od praktického lékaře a nesmí uběhnout doba delší 90 dní od uzdravení.

Návštěva musí mít po celou dobu správně nasazený respirátor FFP2 bez výdechového ventilu. Respirátor si návštěva přinese s sebou, nový a zabalený v originálním balení, rozdělá ho až před personálem domova.

Pravidla návštěv najdete v záložce Pro zájemce o službu u konkrétního domova. Pravidla se vztahují i na děti.

Návštěvy klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a opatrovníka se uskuteční dle individuální domluvy s vedoucí domova.

Od 16.12.2020 je zrušen zákaz vycházení pro klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Usnesení sice ruší zákaz, ale zároveň domovům po návratu uživatelů zpět nařizuje umístit je do oddělených prostor na několik dní a vícekrát otestovat, pokud je vycházka delší jak 6 hodin. Důležitou podmínkou vycházky také je, že uživatel používá v průběhu celé vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95. Bohužel nejsme schopni podmínku izolovaného umístění zajistit, proto budeme rádi, když využijete možnosti navštívit blízké přímo v domově. Návštěvu si raději domluvte předem individuálně se sociální pracovnicí, aby bylo možné návštěvy koordinovat a nemuseli jste čekat před domovem. Stále platí omezení počtu návštěvníků, povinnost použít respirátor atd.

 

Aktuální informace najdete na našem facebooku.

Mohlo by Vás zajímat

1. Aktuální dění v naší organizaci sledujte na našem Facebooku.
2. Žádosti o poskytnutí jednotlivých služeb se podávají vedoucím těchto služeb.
3. Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou se podávají na sociální odbor MěÚ.

Na akcích pořádaných Sociálními službami města Žďár nad Sázavou, p. o. jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p. o. nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Základní informace

Statutární zástupce Mgr. Václav Šerák 
Právní subjektivita příspěvková organizace, zřizovatel Město Žďár nad Sázavou
43379168
Bankovní spojení 20839751/0100
Adresa organizace Mapa Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon 566 621 533
E-mail reditelstvi(zavináč)socsluzbyzdar.cz
ID datové schránky 9u9me4q
Výroční zprávy zde

Dokumenty

Název Odkaz
Organizační řád
Organizační struktura
Strategie 2020 - 2026
Informační memorandum

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz