Jak to chodí u Taxíka Maxíka

  • Službu je možné využít jen po předchozím objednání. Jízdu je nutné objednat nejpozději jeden pracovní den přede dnem objednávané jízdy.
  • Služba je poskytována výhradně na území města Žďár nad Sázavou včetně jeho městských částí (týká se lokalit Mělkovice, Veselíčko, Radonín a Stržanov).
  • Jízdy jsou určeny výhradně občanům s trvalým bydlištěm ve městě Žďár nad Sázavou, kteří jsou starší 65 let (tedy ode dne 65. narozenin) nebo držitelům průkazů ZTP a ZTP/P.
  • Využití služby pro jednotlivce je stanoveno maximálně na 4 jízdy denně. Pokud bude vyžadována přeprava zpět, uskuteční se tak na základě domluvy, osobní nebo telefonické a klient bude muset respektovat případnou časovou prodlevu, způsobenou vyřizováním předchozích objednávek.
  • Jízdy jsou poskytovány pouze v pracovní dny PO - PÁ v čase 7:00 - 15:00 hodin. Poslední jízda musí být objednána nejpozději na 14:30 hod.
  • Pro dostupnost volných termínů a objednávky volejte na níže uvedené telefonní číslo. Přednost mají dříve došlé objednávky a dále cesty do zdravotnických zařízení před cestou z jiných důvodů (např. nákup apod.).
  • Plné znění přepravních podmínek naleznete na úvodní stránce.
  • K úhradě jízdného používejte prosím bankovky o maximální nominální hodnotě 200 Kč.
  • Přepravní podmínky jsou ke stažení na úvodní stránce ve spodní části v sekci Dokumenty.

Cena jedné jízdy do nemocnice NMnM

cena je za jednu jednosměrnou jízdu a osobu

130 Kč

Cena jedné jízdy / osoba

cena je za jednu jednosměrnou jízdu a osobu

50 Kč

Telefon pro objednání

PO - PÁ: 7:00 - 15:00

771 227 000

 


Tato kategorie neobsahuje žádné články.

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz