Terénní program

Posláním Terénního programu je poskytovat služby uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení, ohrožením ztrátou bydlení a sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí. Prostřednictvím základního sociálního poradenství a dalších služeb podpořit uživatele ve zvládnutí jeho nepříznivé sociální situace. Služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů.

Základní informace

Název služby Terénní program
Vedoucí Šárka Kociánová
Adresa služby Brodská 33, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon vedoucí

778 111 554

E-mail

tp.kocianova(zavináč)socsluzbyzdar.cz

Provozovatel Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Okamžitá kapacita 2 uživatelé
Provozní doba 8.00 - 16.30 hod.

Cílem sociální služby je pomoc a podpora osob ohrožených ztrátou bydlení a sociálním vyloučením. 

 

Zásady poskytování sociální služby:

● diskrétnost

● podpora zodpovědnosti sám za sebe

● podpora aktivního hledání a využívání zdrojů

● individuální přístup 

 

Financování

Služba bude v období od 1.1.2021 do 30.6.2022 spolufinancována z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), rozhodnutí č. OPZ/2.1/052/0007773. Dotace je poskytována na realizaci projektu Cesta k lepšímu bydlení II, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015999. 

 

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz