AKCE 2020

Plán akcí na rok 2020

Leden        Rekonstrukce – společenské místnosti, schodiště a jídelny

Únor          Společenský večer v Malé Losenici pořádané klubem Úsměv

                    Masopustní karneval

                    Zimní hrátky

Březen       Olešnice – Dílna a muzeum modrotisku – Danzinger

Duben        Planetárium Brno

                    Pálení čarodějnic – opékání špekáčků

Květen       pouť Žďár nad Sázavou

                    „Sejdeme se na Stacíku“

                    Kvalifikace na Sportovní hry v Zubří

Červen       Den dětí – zmrzlinový den

                   Sportovní hry Zubří

                   Vítání léta Březejc

Červenec   výlety objevujeme Olšiakovi sochy

Srpen         výlety sportovní areál Pilák

Září             S lesníkem do lesa

Říjen           „Pojďte s námi pouštět draky“

Listopad     Zdišibál

Prosinec     Mikulášská nadílka

                    Vánoční besídka

Návštěvy výstav, tvrze, radnice, knihovna, Zámek Zďár – dle aktuální nabídky.

O přesných termínech jednotlivých akcí budeme informovat v měsíčním plánu na stránkách Stacíku a na WhatsApp.

Pravidelné aktivity

Cvičný byt

  • Úterý  - nákup a výroba pochutin na kavárničku
  • Středa – kavárnička pro obyvatele DPS Haškova
  • Čtvrtek – vaření obědů

Canisterapie

  • Pondělí – lichý týden

Hipoterapie

  • Čtvrtek – duben až listopad

Solná jeskyně

  • Středa – 1x měsíčně

 


Tato kategorie neobsahuje žádné články.

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz