Stacík

img

Posláním stacionáře je poskytování péče a pomoci osobám s mentálním postižením a osobám s mentálním postižením s přidruženými vadami tělesnými nebo smyslovými, která podporuje rozvoj a uchovávání získaných psychických a fyzických schopností, dovedností a návyků, rozvoj samostatnosti a soběstačnosti s přihlédnutím k individuálním možnostem uživatelů.

Základní informace

Název služby Stacík
Vedoucí Zdeňka Štefáčková Chybová, DiS.
Adresa služby Mapa Haškova 14, 591 01 Žďár nad Sázavou​

Telefon

Telefon vedoucí

778 548 430

778 486 003

E-mail stacionar(zavináč)socsluzbyzdar.cz
Provozovatel Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Provozní doba Po – Pá  6:00 - 16:00
Kapacita 22 osob, z toho max. 5 osob upoutaných na vozík

Základní služby

  • pomoc zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc zvládání při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
  • zajištění stravy vč. asistence při podávání stravy, 
  • aktivizační a terapeutické činnosti, podpora harmonického rozvoje osobnosti 
  • výchovná a vzdělávací péče, vč. pomoci při přípravě do školy 
  • zprostředkování a motivace k aktivnímu kontaktu s okolím
  • pomoc při uplatňování práv vč. pomoci při obstarávání osobních záležitostí, 

Hipoterapie

Pro uživatele denního stacionáře v jízdárně společnosti AMBRA: Černá u  Měřína

Canisterapie

Pro uživatele přímo ve stacionáři zajišťuje Canisterapeutické sdružení Kamarád z Pohledu

Arteterapie 

Pro uživatele přímo ve stacionáři zajišťuje paní Taťana Novotná

 

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz