Pro zájemce o službu

Název Odkaz
ŽÁDOST o poskytnutí pobytové sociální služby
VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE - příloha k žádosti o poskytování pobytové sociální služby
Pravidla pro výběr nového uživatele 2019
Přehled úhrad platný od 1.11.2020
Opatření pro realizaci návštěv od 11. 1. 2021

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz