Klub důchodců

Charakteristika

Využití volného času důchodců, a to zejména:

  • besedy
  • zájezdy
  • zábavná odpoledne s hudbou, recitace apod.
  • zvláštní odpoledne k Velikonocům, Mikuláši, Vánocům, Silvestru

Klub důchodců je dobrovolná a zájmová činnost obyvatel domů s pečovatelskou službou a blízkého okolí, kteří se schází většinou ve své klubovně. Tři kluby důchodců jsou umístěny v prostorách domů s pečovatelskou službou.

Základní informace

Název služby Klub důchodců
Vedoucí Ivana Doležalová,Jana Bradáčová
Adresa služby Mapa Libušínská 11, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 624 900
Provozovatel Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Provozní doba dle požadavků seniorů
Cílová skupina senioři, uživatelé pečovatelské služby

Adresy klubů důchodců:

  • DPS Haškova 12, Žďár nad Sázavou 6
  • DPS Libušínská 11, Žďár nad Sázavou 1
  • DPS Libušínská 13, Žďár nad Sázavou 1
  • Revoluční 33, Žďár nad Sázavou 3

5188c9a071400.jpg

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz