Dokumenty ke stažení

Název Odkaz
PS jednání se zájemcem
Etický kodex
Pravidla pro vyřizování stížností
Smlouva vzor
Ceník úhrad
Pečovatelský zpravodaj
PS vnitřní pravidla
PS vnitřní pravidla - terén

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz