Cílová skupina

Osoby částečně soběstačné, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení vyžadují ve vymezeném čase pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelské služby nejsou poskytovány osobám s agresivním chováním ohrožujícím sebe a okolí, osobám trpícím akutní infekční nemocí a osobám v karanténě nařízené pro podezření z nákazy touto infekční nemocí a osobám nemluvícím česky.

 

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz