Zpravodaj Domu klidného stáří

Název Odkaz
Zpravodaj č.111, listopad - prosinec 2019
Zpravodaj č.110, září - říjen 2019
Zpravodaj č.109, červenec - srpen 2019
Zpravodaj č. 108 květen - červen 2019
Zpravodaj č. 107 březen - duben 2019
Zpravodaj č.106, leden - únor 2019
Zpravodaj č. 105, listopad - prosinec 2018
Zpravodaj č. 104, září- říjen 2018
Zpravodaj č. 103, červenec - srpen 2018
Zpravodaj č. 102, květen - červen 2018
Zpravodaj č. 101, březen - duben 2018
Zpravodaj č. 100, leden - únor 2018
Zpravodaj č. 113 březen - duben 2020
Zpravodaj č. 114 květen - červen 2020
Zpravodaj č.115 červenec - srpen 2020
Zpravodaj č.116, září - říjen 2020
Zpravodaj č.117, listopad - prosinec 2020
Zpravodaj č.118, leden - únor 2021

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz