Pro zájemce o službu

Název Odkaz
ŽÁDOST o poskytnutí pobytové sociální služby
VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE - příloha k žádosti o poskytování pobytové sociální služby
Pravidla pro výběr nového uživatele 2019
Informace před nástupem do Domu klidného stáří
Přehled úhrad platný od 1.7.2020
Opatření pro realizaci návštěv od 11. 1. 2021

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz