Dokumenty

Název Odkaz
Vzor smlouvy
Kapacitní rozdělení
Provozní řád
Pravidla pro podání stížností
Zhodnocení plnění poslání, cílů a principů služby
Zhodnocení plnění poslání, cílů a principů služby
Přehled úhrad platný od 1. 7. 2018
plán akcí 2019
plán akcí červen

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz