Dokumenty ke stažení

Název Odkaz
Popis realizace služby
Pravidla v NZDM ESKO
Pravidla pro podání a vyřizování stížností
Zápis o ústní smlouvě o poskytování sociální služby
Nabídka služeb NZDM
Zhodnocení cílů ambulantní služby 2015
Zhodnocení cílů terénní služby 2015
Zhodnocení cílů ambulantní služby 2016
Zhodnocení cílů terénní služby 2016
Zhodnocení cílů ambulantní služby 2017
Zhodnocení cílů terénní služby 2017
Zhodnocení cílů terénní služby 2018
Zhodnocení cílů ambulantní služby 2018
Zhodnocení cílů ambulantní služby 2019
Zhodnocení cílů terénní služby 2019

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz