Ambulantní služba

Základní informace

Název služby ESKO
Vedoucí Mgr. Karolína Máčelová
Adresa služby Mapa Okružní 1, Žďár nad Sázavou 591 01​
Telefon
Telefon vedoucí
778 548 438
725 959 358
E-mail esko(zavináč)socsluzbyzdar.cz
terenni.pracovnik(zavináč)socsluzbyzdar.cz
Provozovatel Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Okamžitá kapacita 15 uživatelů

 

Aktuální informace naleznete na našem Facebooku nebo nás můžete kontaktovat na tel.: 725 959 358. 

 

Provozní doba:

Běžný provoz ve dnech školního vyučování

pondělí

12:00 – 15:00 hodin mladší uživatelé 6 –7 let; navštěvující 1. stupeň ZŠ
15:30 – 18:00 hodin

starší uživatelé navštěvující 2. stupeň ZŠ, SŠ; mladí do 20 let

úterý 12:00 – 15:00 hodin mladší uživatelé 6 –7 let; navštěvující 1. stupeň ZŠ
15:30 – 18:00 hodin starší uživatelé navštěvující 2. stupeň ZŠ, SŠ;  mladí do 20 let
středa 12:00 – 15:00 hodin mladší uživatelé  6 –7 let; navštěvující 1. stupeň ZŠ
čtvrtek 12:00 – 15:00 hodin mladší uživatelé 6 – 7 let; navštěvující 1. stupeň ZŠ
15:30 – 18:00 hodin starší uživatelé navštěvující 2. stupeň ZŠ, SŠ; mladí do 20 let 
pátek 12:00 – 14:30 hodin mladší uživatelé 6 – 7 let; navštěvující 1. stupeň ZŠ
15:00 - 17:00 hodin  starší uživatelé navštěující 2. stupeň ZŠ, SŠ; mladí do 20 let

 

Běžný provoz o prázdninách

pondělí, úterý, čtvrtek

09:00 - 12:00 hodin  mladší uživatelé 6 – 7 let; navštěvující 1. stupeň ZŠ
13:00 – 16:00 hodin starší uživatelé navštěvující 2. stupeň ZŠ, SŠ; mladí do 20 let
středa, pátek           9:00 - 12:00  hodin mladší uživatelé 6 - 7 let; navštěvující 1. stupeň ZŠ

V případě hezkého počasí může být klub zaměněn za terén.

Vedoucí zařízení může provést změny dle aktuální potřeby.

 

Posláním ambulantní služby ESKA 

je poskytovat zázemí dětem a mladým lidem ze Žďáru nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi a tím přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Cílovou skupinou ambulantní služby ESKA 

jsou děti a mladí lidé ve věku od 6 do 20 let z lokality Žďár nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi.

Nepříznivou sociální situaci řešíme v těchto oblastech:

  ►  vzdělání, práce (nezvládání nároků, vztahy s učiteli, spolužáky, na pracovišti, nejasná představa
      o budoucím uplatnění,…)
  ►  potřeby, práva (chybějící zázemí, pocit bezpečí a podpora v rodině, nedobré vztahy s ostatními
      členy rodiny, ...)
  ►  vztahy (partnerské, vrstevnické, menšiny…)
  ►  volný čas (nuda, rizikové trávení volného času, ….)
  ►  fyzické a duševní zdraví (sebepoškozování, nevhodný způsob stravování, cigarety, alkohol,
      marihuana,…)
  ►  zapojení do služeb a komunity.
 
Služba není poskytována dětem a mladým lidem:
 
► kteří nemluví a nerozumí česky,
► nejsou schopni domluvit se s pracovníky na průběhu poskytování služby (nechtějí respektovat
   pravidla služby  - rozhovory s pracovníky týkající se náročné životní situace   a vedení dokumentace),
► kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek a svým chováním ohrožují ostatní uživatele
   a pracovníky služby.

 

 

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz