ESKO

 

                              

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ESKO je poskytovat zázemí dětem a mladým lidem ze Žďáru nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi a tím přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

 

              ESKO je pro děti a mládež prostor:

  • k setkávání se s kamarády, k trávení volného času, k uplatnění svých nápadů, k povídání si s dospělým který naslouchá, místo kde mohou požádat o radu i o pomoc.

 

Základní informace

Název služby ESKO
Vedoucí Mgr. Karolína Máčelová
Adresa služby Mapa Okružní 1, Žďár nad Sázavou 591 01​
Telefon
Telefon vedoucí
566 630 178, 778 548 438
725 959 358
E-mail esko(zavináč)socsluzbyzdar.cz
terenni.pracovnik(zavináč)socsluzbyzdar.cz
Provozovatel Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Okamžitá kapacita 15 uživatelů
 
 
Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ESKO je podpora uživatele služby v době dětství
a dospívání tak, aby:
 
   ►  se začlenil do vrstevnické skupiny a dokázal v ní fungovat, 
    znal možnosti jak trávit bezpečně svůj volný čas, 
    zvládl konflikty ve vztazích,   
   se připravoval studiem na povolání, uměl si najít a udržet práci, 
   měl informace o činnostech, které mohou ohrozit jeho zdraví (vliv návykových látek,
      sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, …), 
    se orientoval ve službách dostupných v regionu a v případě potřeby je uměl využít.
 
 
Zásady poskytování sociální služby:
 
►  zachování lidské důstojnosti
  rovnost
►  individuální přístup ke klientům
  diskrétnost
►  nízkoprahovost
 
 
Služba je poskytována bezplatně.
 
Klíčová slova: eSko NZDM Žďár nad Sázavou
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služba byla financována z individuálního projektu s názvem: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem v období 1.1.2010 - 31.3.2013.

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz