ESKO

                              

                   Kontaktní údaje

Název služby ESKO
Vedoucí Mgr. Karolína Máčelová
Adresa služby Mapa Okružní 1, Žďár nad Sázavou 591 01​
Telefon
Telefon vedoucí
778 548 438
725 959 358
E-mail

terenni.pracovnik(zavináč)socsluzbyzdar.cz

esko(zavináč)socsluzbyzdar.cz

 

Kontaktovat nás můžete i přes níže uvedení sociálně sítě.

Facebook ESKO.NZDM
Instagram esko_nzdm

 

 

Пропонує підтримку та допомогу дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Проведення вільного часу (індивідуально та в межах спільноти) для клієнтів у віці від 6 до 20 років. Доступ до Інтернету, вечірні ігри, футбол, пінг-понг, дартс, танці, релаксація та мистецькі заходи. Для наймолодших працює дитячий куточок. Щодня, крім вихідних та святкових днів.

 

ESKO je sociální službou, jejíž posláním je nabízet podporu a pomoc dětem a mladým lidem ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi a tím přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Doprovázíme děti a mladé lidi na jejich cestě k dospělosti. Nabízíme bezpečný a anonymní prostor pro sdílení radostí a starostí, které s sebou tato životní etapa přináší.

Nepříznivé životní situace řešíme v oblastech vzdělání (příprava do školy, opravné a závěrečné zkoušky), práce, bydlení, vztahů (vrstevnických, rodinných, partnerských…), volného času (nuda, rizikové trávení volného času…), rizikových forem chování (zneužívání návykových látek, sebepoškozování, záškoláctví, šikany…) a v dalších oblastech, které uživatel vnímá jako nepříznivé, náročné či zatěžující.

ESKO je také místem, kde je možné aktivně a bezpečně trávit volný čas. Místem, kde se mohou děti a mladí lidé scházet s kamarády, zahrát si společenské hry, fotbálek, ping-pong, zatancovat si nebo využít přístup na internet. Také je zde možnost udělat si domácí úkoly nebo si popovídat s pracovníky.

Komu a kde pomáháme

Ambulantní forma je realizována v prostorách na Okružní 1 ve Žďáře nad Sázavou. Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé od 6 do 20 let. V rámci terénní služby pracujeme s mladými lidmi od 6 do 26 let v jejich přirozeném prostředí. Pohybujeme se tam, kde se mladí lidé schází a kde tráví volný čas – sídliště, skate park, hřiště a další zákoutí města.

 

Zásady poskytování sociální služby: individuální přístup ke klientům, diskrétnost, nízkoprahovost, zachování lidské důstojnosti 

 

Služba není poskytována dětem a mladým lidem, kteří: 
- nemluví a nerozumí česky, (v těchto případech se pracuje s pomocí překladače - nebo je klient odkázán na jinou službu)

nejsou schopni domluvit se s pracovníky na průběhu poskytování služby (nechtějí respektovat pravidla služby  - rozhovory s pracovníky týkající se náročné životní situace a vedení dokumentace),

jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek a svým chováním ohrožují ostatní klienty a pracovníky služby.

 

Služba je poskytována bezplatně
 
Klíčová slova:  NZDM ESKO Žďár nad Sázavou

Podpořili nás

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz