Aktuality ze života azylového domu

ČISTÁ VYSOČINA – uživatelé uklidili ulici Okružní a její okolí

Uživatelé azylového domu se ve dnech 13. a 14.dubna 2018 zapojili do dalšího ročníku akce Čistá Vysočina, která je pro naše město potřebná a důležitá. Na ulici Okružní a v jejím okolí, na ulici Brodská a dětském hřišti Věžička nasbírali 6 pytlů odpadků. Zároveň byla zahájena i pravidelná údržba dětského hřiště, které je využíváno nejen dětmi a mládeží ze svobodáren, ale i dětmi mateřských škol.

ČISTÁ VYSOČINA – X. ročník úklidu veřejného prostranství a přírody na Vysočině

Stejně jako v loňském roce se azylový dům přihlásil k akci ČISTÁ VYSOČINA. Při ní budou ve dnech 13. a 14. dubna 2018 uživatelé sociální služby uklízet ulici Okružní a její okolí. Nezapomeneme ani dětské hřiště Věžička, které jsme si vzali po patronát a provádíme jeho úklid a údržbu.

Advent 2017

Společně s dětmi nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ESKO vyrobili uživatelé a pracovníci azylového domu adventní věnce, které budou sloužit ke zkrášlení prostorů v době vánoční.

 

Změna prostředí

Uživatelům a zaměstnancům není lhostejné v jakém prostředí poskytování sociální služby azylového domu probíhá. Proto nejen ve vnitřních prostorách probíhá malování, natírání a další opravy, které zlepšují život osobám bez domova. Změny jsou patrné i okolojdoucím.

A máme další sbírku

Oblastní charita Žďár nad Sázavou vyhlásila novou sbírku plastových víček pro Martínka. Uživatelé naší služby i zaměstnanci se do této akce opět zapojili a společně budeme sbírat víčka, která odevzdáme na sběrném místě.

Uživatelé azylového domu se zapojili do sbírky plastových víček pro Lindušku
Uživatelé, kteří využívají službu azylového domu, se rozhodli pomoci potřebným a zapojili se do sbírky víček pro malou Lindušku z Jam. Akci vyhlásila Oblastní charita Žďár nad Sázavou.

Podařilo se – víčka pro Lindušku
Ve spolupráci s denním centrem pro děti ESKO se podařilo uživatelům a zaměstnancům azylového domu nasbírat víčka PET lahví pro Lindušku, která budou použita k získání finančních prostředků potřebných na nákup zdravotních pomůcek pro malou slečnu. Víčka byla předána oblastní Charitě ve Žďáře nad Sázavou.


IX. ročník úklidu prostranství u silnic - Čistá Vysočina
I letos je na období 10.-23.dubna 2017 vyhlášena akce Čistá Vysočina. Jsem rád, že našim uživatelům není lhostejná čistota ve městě a jeho okolí a společně se zaměstnanci azylového domu se k této akci přihlásili. Vybrali jsme si ulici Okružní, kde ve stanoveném termínu provedeme sběr odpadků a samozřejmě nezapomeneme ani na blízké okolí azylového domu.


Čistá Vysočina
Úklidu města Žďár nad Sázavou se nevyhýbají ani uživatelé azylového domu Sociálních služeb města, kteří se v počtu 8 osob zapojili do akce Čistá Vysočina. Rozhodli se zlepšit čistotu na ulici Okružní o délce více 1300metrů a v jejím okolí. Rozházené odpadky uklízeli po obou stranách silnice a v jejím blízkém okolí, kde nasbírali několik plastových pytlů. Jsem rád, že se naši uživatelé cítí být součástí města.
 

 

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz