Aktuality ze života azylového domu

Čistá Vysočina

Již třetího ročníku akce Čistá Vysočina se zúčastnili uživatelé azylového domu na Brodské ulici. Ve dnech 12. a 13.dubna 2019 provedli úklid od odpadků, plastů a větví v dolní části  ulice Okružní a na dětském hřišti Věžička. Zároveň provedli úklid kolem celého domu, kde sídlí azylová ubytovna. Při akci nasbírali 7 pytlů odpadků.

 

Změna prostředí

Uživatelům a zaměstnancům není lhostejné v jakém prostředí poskytování sociální služby azylového domu probíhá. Proto nejen ve vnitřních prostorách probíhá malování, natírání a další opravy, které zlepšují život osobám bez domova. Změny jsou patrné i okolojdoucím.

 

 

 

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz