Dokumenty ke stažení

Název Odkaz
Etický kodex pracovníka azylového domu
Popis realizace služby
Vyjádření lékaře
Vnitřní řád
Denní řád
Návštěvní řád
Pravidla pro podávání a řešení stížností
Smlouva
Přehled úhrad
Zhodnocení služby za rok 2015
Žádost o poskytování sociální služby azylový dům
Zhodnocení služby za rok 2017

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz