Cílová skupina

Muži bez přístřeší a v tíživé sociální situaci, kterou nejsou schopni sami bez cizí pomoci řešit, muži starší 18 let, soběstační. Službu nelze poskytnout mužům s prokazatelnými znaky agresivního chování, kterým ohrožují sebe a okolí, dále osobám nemluvícím česky nebo slovensky, osobám s neuhrazeným dluhem za dřívější užívání služby a ze zákonem platných důvodů.

Zásady

  1. respektování lidských práv, důstojnost 
  2. individuální přístup
  3. vzájemná komunikace, mlčenlivost

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz