Azylový dům

Financování

Služba je na období od 1.7.2022 do 30.6.2025 financována z individuálního projektu s názvem: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt VII, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000148, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OPZ a státním rozpočtem ČR.

 

img

Posláním azylového domu je zajištění dočasného ubytování mužům města Žďáru nad Sázavou (v případě volné kapacity i občanům z jiných míst ČR), kteří se ocitli v tíživé sociální situaci a nemají kde bydlet. Cílem služby je podpora samostatnosti v běžných denních činnostech (úklid, praní, žehlení, osobní hygiena, příprava stravy, hospodaření finančními prostředky apod.), pomoc vedoucí k začleňování do běžného života, motivace k získání zaměstnání a bydlení.

Základní informace

Název služby Azylový dům
Vedoucí Mgr. Bohumila Slámová
Adresa služby Mapa Dvořákova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon
Telefon vedoucí
778 548 489
778 548 487
E-mail azyl(zavináč)socsluzbyzdar.cz
Provozovatel Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Kapacita 20 lůžek
Provozní doba nepřetržitý provoz

Zásady poskytované sociální služby

-          respektování lidských práv, důstojnost
-          individuální přístup
-          vzájemná komunikace, mlčenlivost

Poskytované služby

ubytování, vytvoření podmínek pro úklid, praní a žehlení osobního prádla, umožnění přípravy stravy, zprostředkování nezbytné lékařské péče, umožnění základní hygieny, poskytnutí základního ošacení, základní sociální poradenství např.: pomoc při umísťování do jiných zařízení sociální péče, vyřizování osobních dokladů, sociálních dávek, jednáních na úřadech, soudních jednáních apod.

 

Podpořili nás

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz