Domovinka

53354e457f172.jpg

Posláním stacionáře je poskytování péče a pomoci seniorům, která podporuje

rozvoj a uchovávání získaných psychických a fyzických schopností, dovedností

a návyků.

Základní informace

Název služby Domovinka
Vedoucí Jaroslav Král
Adresa služby Mapa Libušínská 15, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon 778 548 490
E-mail stacionar@socsluzbyzdar.cz
Provozovatel Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Provozní doba Po – Pá  7:00 - 15:30
Kapacita 4 osoby 

Základní služby

  • zajištění stravy vč. asistence při podávání stravy, 
  • pomoc při osobní hygieně a zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj. 
  • asistence při oblékání, osobní hygieně, podávání léků aj.
  • aktivizační činnost a rehabilitace, podpora harmonického rozvoje osobnosti 
  • výchovná a vzdělávací péče vč. pomoci při přípravě do školy
  • pomoc při uplatňování práv vč. pomoci při obstarávání osobních záležitostí, 
  • zprostředkování a motivace k aktivnímu kontaktu s okolím

  

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz