Naše jubilantka

Kategorie: Aktuálně

Článek o naší jubilantce si můžete přečíst zde: 

http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/zr/2016-09/09zn26.pdf

a pokračování zde: 

http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/zr/2016-09/09zn27.pdff

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz