Žďárský domov pro seniory má svého fejetonistu

Kategorie: Aktuálně

rozhlasovou reportáž o panu Zedníčkovi, si můžete poslechnout zde: 

http://www.rozhlas.cz/vysocina/toulky/_zprava/neruda-capek-zednicek-zdarsky-domov-pro-seniory-ma-sveho-fejetonistu--1576200

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz